رفتن به مطلب
انجمن گرافیک ایران
manual21

Leica Cyclone 3DR 2023.1.5

پست های پیشنهاد شده

Torrent download ICAMPost v22 Trimble Inpho UASMaster v13 OptiFDTD v15 Simplant Pro v18.5 Materialise.3-matic v17.0
-----minidown#mail.ru-----change "#" to "@"-----
Just for a test,anything you need-----
GuideMia v4.8
AEGIS v0.19.65.505
Amberg Tunnel v2.22
AnyBody Modeling System v7.4.4 x64
ASAP v2020
AGI Systems Tool Kit (STK) 12.6 x64
aprinter v2016
Amada AP100 v7.0
Aldec Active-HDL v10.4.183.6396
Anylogic pro v8.8.4 x64
aspenONE v14.1
ATP-EMTP v6.1
ATK.Magic.Tool.Suite v7.43.Win
Attributestudio VVA 2020
AutoForm Plus R11 11.0.0.6 Win64
BobCAD-CAM v35 build 4039 SP3 x64
BAE ShipWeight Enterprise 13.0 x64
bysoft v7.2.0.1
BR&E Promax 6.0 x64
CAESAR 2023
CYMCAP 9.0
CLC Genomics Workbench 23.0.5
cgg geovation v2016
CMG Suite v2023
codeV 2023
Concept StarVision v7.0
c-tech evs2022
Certainty3D TopoDOT 2023
Coventor MEMS+ 4.0
Coventor SEMulator3D v9.3
Coventor.CoventorWare.2016.v10.1.Win
Crystal Prod 2019
crystal specman thinman v2015.1
Crosslight APSYS 2021 x64
CrossLight Pics3D v2020 x64
Datamine Discover v2021 build 21.1.281
Datamine datablast 2.2.3.8 x64
DATAM COPRA RF v2013
DATEM Summit Evolution v7.7 2020
DesignBuilder v7.0.0.084
Depth Insight v2015
Deswik.Suite v2023 x64
DHI Mike zero 2023
DHI FEFLOW 2023 v8.0
DNV Sesam 2022 x64
DNV Phast Safeti v8.9.94.0 With KFX v3.82 Win64
DDS FEMtools v5.0
DIgSILENT PowerFactory 2022
Dionisos v4.2
Drillnet v2.0.3
drillbench v2016.1.1
Dynel 2D Dynel 3D
Dyadem Phapro v7.0
eFilm Workstation v4.2
ERDAS IMAGINE 2023
ERDAS ORIMA 2022 
Earthimager2d3d ZondRes2d Res2Dinv
EMTP4.3.12
Ensoft LPile v2018.10.02
Encom ModelVision v17.0 
Tensor Research ModelVision v17.5  
Earth Volumetric Studio v2022
Envirosim BioWin 6.2.11
Engineered Software PIPE-FLO Pro v19.0.3747
epoffice v2022
EFI Fiery v7.0
Etap.PowerStation.v22.0
ETA Inventium PreSys 2020R1 x64
Exa PowerFlow 2019
Fabricator v2013 
FlexiSIGN & PRINT v12.2
FlexScan3D v3.3.22.12
FracMan v8.0
forward.net v3.0 2019
Forsk Atoll v3.4.1 x64
flownex SE 2020 v8.11
Frontline Solver 2021
Fracpro v2021
GC-PowerStation v22
GE.GateCycle.v6.14
Geneious Prime v2023
GEOSLOPE GeoStudio 2023.1
Geochemist Workbench v11.0.8
Geomodeling VVA AttributeStudio 9.1
Geographix GeoGraphix discovery 2019.4
Geosyn v2016.1
GeoSLAM hub 6.1
Paradigm Geolog 2022
GeoMap v4.0
GEO5 v2022
MineSched Surpac v2023
GEOVIA MineSched v2022
GeoModeller v4.2 x64
GeoTeric SVI 2022
GOHFER v9.4
GOGEO FracPredictor v2014
Green Hills MULTI for MIPS v4.2.1 
Green Mountain mesa v16.3
Gxplorer v2022
Hampson Russell Suite 13
HONEYWELL.UniSim.Design.Suite.R492
Hydromantis.GPS-X.v8.0.1 Win
HydroComp NavCad v2021
HTRI Xchanger Suite v9.0
HYPACK 2022
IMST Empire XPU v8.1.1
Interactive Petrophysics 5.1
Innovyze InfoWorks ICM 2021.1 x64
IBM Rational SDL and TTCN Suite v6.3
IBM Rational DOORs 9.6.1.11
Icaros IPS v4.2
ICAMPost v22
IGI ParCAM v8.82
IHS Petra 2021 v3.15.2
IHS Kingdom Suite SMT 2023
IHS Harmony 2021
IHS welltest 2019
InterWell v2019.1 
IHS QUE$TOR 2023
Insight Earth v3.5 x64
Intergraph PVElite 2023
Itasca Griddle 2.00.12
Itasca UDEC v7.00.50 x64
Jason WorkBench 12
JewelSuite Subsurface Modeling v2022
JETCAM EXPERT V15.6
justcgm v5.1
Kappa Workstation v5.4001
KBC Petro-SIM 7.2
Lantek Expert v28
Leapfrog Geo v2022
Leica Cyclone v2023 x64
Landmark DecisionSpace Geosciences 10.5
Landmark EDT 5000.17.2
LDRA TestBed v9.4.1
Lead v4.0
Lighttools v2023
linkmaster v3.0.84
LucidShape v2022
MagiCAD v2018
MapMatrix v4.2
Maptek vulcan 2023
Maptek I-Site Studio 7.0.5
Materialise.3-matic v17 x64
Materialise e-Stage v7.3 x64 
Materialise SimPlant O&O v3.0
MicroSurvey FieldGenius v11.0.2
MagneForce v5.1
MAX PAC NREC 2023.0.7
Meyer v2019
MEMRESEARCH EM3DS V2010 11.0
MESA Expert v16.3
MindCAD 2D&3D v2022
Mician uWave Wizard 2020 v9.0
MineSight MinePlan 16.0.3
midas xd v5.0
Motorcad v12.2.5
MVTec HALCON 22
NovAtel Waypoint Inertial Explorer v8.9.8520
Napa v2020
norsar v2023
Neuralog Desktop 2021.12
Oasys.Suite 19.0 x64
OMNI 3D v2021 x64 
OpendTect v7.0
Optima Opty-way CAD v7.4 
openflow v2022
Optisystem v19.0 x64
Optispice v5.3.1 x64
OptiBPM v13.0 x64
Optiwave OptiFDTD v15.0 x64
orcaflex v11.3
ORA CODEV 2023
Optimal.Solutions.Sculptor.v3.0
Optenni Lab v4.3 x64
PaleoScan v2023
Palisade Decision Tools Suite v8.2.2
Paulin Research Group 2019
Paradigm Geolog 2022
Paradigm Epos v2022
Paradigm Sysdrill v11
PC-DMIS v2023
petrosys v2019.3
PerGeos v2022
petra v4.0.11
Petroleum Experts IPM v12.5
PLS-CADD v16.8
PHOTOMOD v5.21
photomesh v7.4
PhotoModeler Scanner & Motion v2016
Pinnacle stimpro v2022
Pipe Flow Expert v8.16.1.1
pix4d v4.7.5
PLEXOS 9.0 x64
pointCab 4Revit 1.5.0 x64
pointCab Origins 4.0 R8
Polar.Instruments.Si8000.2016.v16.05 
Polar.Instruments.Si9000.2016.v16.05 
Polar.Instruments.Speedstack.2016.v16.01 
PVTsim Nova v6.0 x64
PSS E v35.5
PSCAD v5
PSDTO3D v9.9
PVsyst v7.0
Radimpex tower7 v7.5.20
Remcom Wireless InSite 3.3.1 x64
ReflexW v10.2
rhapsody v9.0
RISA-3D v18.0 x64
Riegl RiSCAN Pro v2.14 64bit
Romax Designer R20
Roxar RMS v13.1
RokDoc.2023.1
RSoft 2023
SCADE Suite R17.3
Schlumberger ECLIPSE v2022 Win64
Schlumberger Petrel v2023 Win64
Schlumberger.PIPESIM v2022.1 x64
Schlumberger OFM v2022.1
Schlumberger OLGA 2020 x64
Schlumberger petromod v2022 x64
Schlumberger Techlog v2023.1
Senergy Interactive Petrophysics v5.1
Secure Hydraulics v2011
SegdToolbox v1.2
sendra v2015.2
SES CDEGS v17
sheetworks V22
SeisMod 4 SIMO4.2
Shipconstructor 2023 Win64
shoemaster v2019
Sherlock v7.212 +Inspect
SimSci PROII v10.2 Win64
Simulation admet predictor v9.0
SKM PowerTools v10
SNT.QualNet.Developer.6.1.Win
SolidPlant 3D v2020
SOCET SET v5.6
SPT wellflo v8.3
socet GXP v4.3
SPEAG.SEMCAD.X.Matterhorn.20.0 x64
Stoner Pipeline Simulator(SPS) v10.7
Structure Studios VIP3D Suite v2.511 x64
tebis v4.1R5sp3
TechWiz LCD 3D v16
Tempest 2021.1
Tesseral Pro v5.2.1
Testif-i v2.07a
Thermo Scientific Open Inventor Toolkit 10.9.3
TomoPlus v5.9 linux
tomodel v8.0
tNavigator v2023.2
TICRA Tools 20.0
TRC Phdwin v2.10
Trimble EdgeWise v5.1
Trimble Business Center v5.52 Win64
Trimble RealWorks 12.4.2
Trimble Inpho Photogrammetry v13 Win64
Trimble Inpho UASMaster v13 x64
Trimble Vico Office R6.8
Ucamco Ucamx v2023
UBC-GIF 5.0
vxworks v7
Virtual Surveyor 7.1
vpi transmission maker v11.4
Waterloo AquiferTest Pro 12.0 x64
Waterloo Visual MODFLOW Flex v9.0
WellFlo 6.9
wellcad v5.5 x64
whittle 2022
winglink 2.21.08
zemax opticstudio v2023 r1
_________________
study
ArtiosCAD v23
Petroleum Experts IPM v12.5
MapInfo Pro 17.0.4 x64
DLUBAL.Craneway.v8.19.01 Win64     
DLUBAL.RFEM.v5.19.01 Win64      
DLUBAL.RSTAB.v8.19.01 Win64   
leica cyclone v2023
AnyLogic Pro v8.7
Microstran.Advanced.09.20.01.35
Simerics.PumpLinx64.v4.6.0.Win64
Amped FIVE Professional Edition 2019 Build 13609 Win32_64  
Arqcom CAD-Earth v5.1.22 for AutoCAD, BricsCAD , ZWCAD
Arqcom CAD-Earth 6.0 for AutoCAD 
Blackmagic v3.4
ConSteel.v9.0 
SKILLCAD v4.6.5 Linux64
Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.3.3 
Simlab Composer v9.1.9 Win64
CGERisk BowTieXP 12.0
Mentor Graphics HyperLynx VX.2.5 Win64    
Mentor Graphics PADS Student-Pro VX.2.5 
Cadence Allegro and OrCAD 17.20.052
CGG geovation v2016
CsJoint v9.0        
CSI.ETABS.v20.3.0.2929.Win64 
IAR Embedded Workbench for Microchip AVR v7.30.5
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 v4.21.4 
Zuken E3 series 2021 v22.20 Win64 
ZwSoft CADbro 2022 v7.00.00 Win64 
NCH DreamPlan Plus 7.50 
Abvent Artlantis 2021 v9.5.2 Build 32351 
Agisoft.Metashape.Pro.v1.8.4.14671.Win64 
EViews v12.0 Enterprise Edition Win64 
Tech Unlimited PlanSwift Professional 10.2.4.32
ARM Development Studio 2022.1 (build 202210907) Gold Edition Win64
Datakit.CrossManager.2022.3_2022-06-27.Win64 
Oasys Beans Suite v16.3.0.0 
Oasys.GSA.v10.1.60.42 
Rhinoceros 7.20.22193.9001 Win64
SAPIEN PowerShell Studio 2022 v5.8.209 Win64
MAGNA.KULI.v16.1.Win64 
TMG.for.NX.1847-2206.Series.Update.Win64 
Oasys.XDisp.v20.2.3.0 
PVsyst 7.2.16.26344
ZW3D 2023 v27.00 Win64
ZWCAD Pro 2023 Win64 
Graitec OMD 2023 Win64 
Oasys.Slope.v21.0.40.0 
CSI CSiXCAD v19.2.0 Win64 
CSI ETABS v20.2.0 build 2914 Win64 
Mechanical Simulation CarSim 2018.0 Win32_64
Team.76.Petroleum.Office.v1.10.6980
Cadence Forte Cynthesizer 5.0.0.8 Linux  
set.a.light 3D STUDIO v2.00.15
Autodesk.Autocad.Civil.3D.2020.Win64
CEI.Ensight.10.1.6a.GOLD.Linux32_64                              
CD-Adapco Star CCM+ 10.02.010-R8 
CSI ETABS 2015 v15.0.0.1221 x86+x64
CST Studio Suite 2015 SP1
Steelray Project Viewer 2019.1.69
Studio Tecnico Guerra Thopos v2019 Win64
Agisoft Metashape v1.5.0 Build 7492 x64
CIMCO Software v8.06.00
Etap.PowerStation.v22
Diolkos3D.Diolkos.v10.01
Diolkos3D.Fast.Terrain.v3.0.17.0
Diolkos3D.WaterNET.CAD.v2.0.1.155
Dlubal SHAPE-MASSIVE 6.67.02
EzeJector.Ejector.Simulation v2017
IronCAD_Design_Collaboration_Suite_2019_v21.0_x64
National Pump Selector v10.6
NCH DreamPlan Plus v3.20
Simplify3D v4.1.2
Steelray Project Analyzer v2018.9.21
Steelray Project Viewer v2018.9.65
Agisoft PhotoScan Pro 1.4.4.6848 Win32_64MacOSX
Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.0.7  
DICAD Strakon Premium 2023
Geometric.Glovius.Pro.v5.0.0.43.Win32_64  
GMG mesa v16
Siemens.NX.12.0.2.MP01.Win64.Update.Only.Win64
CorelDRAW.Graphics.Suite.X7.17.1.0.572.Win64 
CorelDRAW.Technical.Suite.X7.v17.4.0.887.
The Kingdom Software 2019 smt
HDL.Design.Entry.EASE.v8.2.R3.for.Winlinux
HDL Works HDL Desing Entry EASE 8.2 R2 WinLnx
Insight.Numerics.Detect3D.v1.52.Win64
Neuralog Desktop 2021.12
IronCAD.Design.Collaboration.Suite.2023
Intel.Parallel.Studio.XE.2015.Update.2
Jason.Geosystem.Workbench.V8w2-RFS2
LinSig.v3.2.22.0   
LMS.Samtech.Samcef.Solvers.V16.1-02.Win64-i8      
Meteonorm v7.1.3 
Maplesoft Maple 2015.0 Win32_64linux                            
Metacomp CFD++ v14.1.1 x64      
Mentor Graphics HyperLynx v9.1.1   
Mentor.Graphics.QuestaSim.v10.4a.Win64linux64 
Missler TopSolid 7.9
BR&E ProMax v3.2.13330.0
ORIS CGS COLOR TUNER WEB 3.0    
OriginLab OriginPro 2015 SR2 version b9.2.272       
OMRON CX-ONE 4.32 with Up 
Opera-3d Modeller 13.0 Professional Edition win32  
SolidCAM.2015.SP3.HF3.Win32_64
Paradigm v2022        
DENTSPLY Simplant Pro v18.0       
PCI.Geomatica.2014.Linux64
Pitney.Bowes.MapInfo.Professional.v12.5.0.311.x64
Plate.n.Sheet.v4.10.16.e
Inpho Photogrammetry v13
Plexim.Plecs.Standalone.v3.6.5 WinlinuxMAC
Pixologic.ZBrush.v4R7.P3.Winmac
Plexim Plecs Standalone 3.6.4 WinMacLnx
RAM Elements V8i 13.00.00.22
RAM Structural System V8i 14.07.00.05 Win32_64    
EasyPower v9.7
NestCAM
Drive ES PCS7 V6.1
POWER and IR DROP Analysis Apache PowerArtist 2015
PTC.Creo.Elements.Pro.v5.0.M260.Win32_64
powerlog powerbench PowerlogFrac 3.5
Polar Instruments si8000 v10.01     
Polar Instruments si9000 2011 v11.04      
ProgeCAD 2016 Professional v16.0.2.7  
Schlumberger.Pipesim.2022 Win64 
SoundCheck 7.0     
solidThinking Evolve 2015.4848 Win64  
Silvaco TCAD 2014.00 Win32
Silvaco AMS 2014
TRNSYS v17
Schlumberger Techlog v2022
Schlumberger.AquiferTest.Pro.2015.1
SIEMENS Sinumerik SinuCom v7 7 Win32_64
SolidWorks 2023 SP2.1 Winx64
Sonnet & Blink 15.54 Linux32_64
SIEMENS SINUMERIK 840D TOOLBOX
Strata Design 3D CX 7.5
SynaptiCAD.Product.Suite.19.01a
Siemens FEMAP v11.2.0 with NX Nastran Win64      
Synopsys CoreTools vJ-2014.12 SP1 Linux32_64      
Synopsys Formality vJ-2014.09 SP3 Linux64      
Synopsys IC Compiler vJ-2014.09 SP3 Linux64     
Synopsys Milkyway vJ-2014.09 SP3 Linux64      
Synopsys Synthesis vJ-2014(1).09 SP3 Linux64     
Synopsys TetraMax vJ-2014.09 SP3 Linux64     
Synopsys Embedit Integrator vJ-2014.12 SP1 Linux32_64                    
Synopsys Core Synthesis Tools vJ-2014.09 SP3 Linux64  
Tripos.SYBYL-X.v2.1.1.Winlinuxmac   
Unscrambler.X(Standalone.Edition).V10.3          
VariCAD 2023
Visual Vessel Design v2015   
Vero.Visi.v21.1     
VeraCalc 6.0   
Winsev v6.3             
Wolfram SystemModeler 4.0.1
Remcom WirelessInSite v3.2.0.3 x64
Dlubal COMPOSITE-BEAM v8.25.01 Win64 
Dlubal RFEM v5.25.01 Win64
Dlubal RWIND Simulation 1.24.0250 Win64 
Dlubal RX-TIMBER v2.25.01 Win64 
Dlubal SHAPE-THIN v9.04.01 Win64

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...