در باره سیستم مدیریت محتوا باید عرض بنمایم که وردپرس از نظر انعطاف پذیری دارای برتری خاصی نسبت به سایر سیستم هاست . این را از روی پلاگین هایی که برای این افزونه نوشته می شود می توان فهمید .

وردپرس خیلی منظم طراحی شده است .

البته برای اینکه سرعت خاصی داشته باشد باید از سیستم های اختصاصی استفاده کنید .


اگر نظر شما غیر از این است لطفا بیان کنید