[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] یا سیلون به وسیله مواد تفلون 100درصد منبسط شده است و از خاصیت مکانیکی خوب یبرخوردار می باشد.
درضمن این نوار دارای قدرت کششی زیاد و انعطاف پذیری بالا و برگشت پذیری بسیار پایین در اثر کشش بوده و همچنین دارای قدرت بالایی در عدم برگشت پذیری نوار در مقطع عرضید رمدت زمان فشردگی حتی دردمای بالا را دارا می باشد. این نوار دارای تحمل دمایی -240الی +270 درجه سانتی گراد و تحمل حداکثر فشار 210 بار را دارا می باشد.برای اطلاعات و مشاهده ی بیشتر به سایت سر بزنید.