طراحی اولیه لوگو شذکت "پیشرو پخش" میخام . لطفا کمک کنید. ممنون

Sent from my PLK-L01 using Tapatalk