امروزه خدمات [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] بسیار گسترش یافته است به طوریکه با پرینت سه بعدی هر چیزی را می توانید تولید کنید و از آن استفاده کنید.مثلا با استفاده از [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] می توانید حروف الفبای فارسی و انگلیسی را برای آموزش فرزندتان تهیه کنید.
اما باید توجه داشته باشید که [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] تنها این نیست که یک طرح ساده از آنچه که می خواهید داشته باشید را تهیه کنید و آن را به پرینتر سه بعدی بدهید تا پرینت سه بعدی انجام شود بلکه باید اصولی را در تهیه طرح اولیه [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] رعایت کنید تا بعدی از پرینت سه بعدی طرح نهایی مناسب را داشته باشید.
یکی از اصولی که باید در طراحی [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] رعایت کنید اصول ساپورت گذاری است . در واقع اصل پرینت سه بعدی بر مبنای پرینت لایه ای است که باید اول بایه اول چاپ شده باشد تا بتواند لایه بعدی را [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] کند به عنوان مثال وقتی می خواهید حرف T را پرینت سه بعدی کنید باید ساپورت هایی برای [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] خط افقی T طراحی کنید تا دستگاه پرینت سه بعدی بداند که لایه قبلی چاپ شده است و می تواند لایه جدید را روی آن پرینت سه بعدی کند.
اگر ساپورت برای [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] حرف T گذاشته نشود پرینت سه بعدی آن به صورت تصوری زیر خواهد بود که مناسب نیست که باید با سمباده و یا دستگاه های دیگر قسمت های اضافی آن را از بین ببرید که این کار ساده نیست.