یکی از امور مهم در حال حاضر ثبت شرکت است به عبارتی دیگر اشخاص برای انجام امور اداری و کلیه فعالیتهای اقتصادی وتجاری بایستی شرکت ثبت نمایند از همین رو برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کنند در این اداره کلیه امور قانونی ثبت شرکت طی می شود و بعد از طی شدن مراحل ثبت شرکت ,شرکت شما به ثبت می رسد و زمانی که شرکت به ثبت برسد بایستی شناسه شرکت نیز به عنوان یک شماره شناسایی و ثبتی برای شرکت دریافت شود به عبارتی دیگر در صورتی که شرکتی ,شماره ثبتی نداشته باشد به صورت قانونی به ثبت نرسیده است.در سالهای قبل برای ثبت شرکت بایستی به اداره ثبت شرکتها رجوع می نمودید اما در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثبت شرکتها و انجام مراحل ثبت شرکت به صورت اینترنتی , ثبت شرکت سریعتر و با درصد خطای کمتری انجام می شود البته برای این مهم بایستی اطلاعات کافی داشته باشید تا بتوانید کلیه مراحل را با موفقیت طی کنید , اشخاص بدون تخصص و تجربه نمی توانند شرکت ثبت کنند به همین دلیل برای ثبت شرکت می توانید به موسسات معتبری که در زمینه ثبت شرکت فعالیت می کنند مراجعه و از مشاوره آنها بهره مند شوید موسسه حقوقی همای راستین میهن یکی از این موسسات معتبر می باشد که در کرج و سایر استانهای ایران در زمینه خدمات اداری ثبتی ,حقوقی ,مالی و طراحی فعالیت می کند.ثبت شرکتانواع شرکتهای ثبتیشرکتهای ثبتی که در قانون تجارت تعریف شده اند به صورت ذیل می باشند:-شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی-شرکت تعاونی-شرکت تضامنی-شرکت با مسئولیت محدود-شرکت سهامی خاص-شرکت نسبی-شرکت سهامی عامقطعا برای ثبت انواع شرکتهای ذکر شده بایستی مدارک لازم را آماده نمایید یکی از این مدارک کپی برابر اصل , شناسنامه و کارت ملی متقاضی ثبت شرکت می باشد و گواهی عدم سوء پیشینه را نیز بایستی از مراکز پلیس +10 اخذ نمایید . یکی دیگر از مدارک مهم برای ثبت شرکت اوراق شرکت می باشد البته با توجه به نوع شرکت ارائه اوراق شرکت (شرکتنامه,اساسنامه و ...) متفاوت می باشد به طور مثال برای برخی از شرکتها فقط ارائه اسانامه شرکت کافی است و در برخی دیگر اسانامه و شرکتنامه بایستی ارائه شود.در این متن مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص که دو نوع از شرکتهای قابل ثبت می باشند بیان شده است.مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص- دو برگ اظهارنامه*ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه*ی سهام داران شرکت- دو جلد اساسنامه *ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه*ی سهام *داران شرکت- دو نسخه صورت جلسه*ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام *داران و بازرسین رسیده باشد.- دو نسخه صورت جلسه*ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد- فتوکپی شناسنامه*ی کلیه*ی سهام*داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری*)- ارائه*ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه*ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است .- ارائه*ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره*ی ثبت شرکت*ها.مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود - تعیین نام شرکت - دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران شرکت .- دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.- شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.مراحل ثبت شرکت در کرجمراحل ثبت شرکت در کرج نیز همانندسایر شهرها می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که می خواهند شرکت به ثبت برسانند بایستی به اداره ثبت شرکتهای کرج مراجعه کنند و مراحل را بر طبق قوانین طی کنند در صورتی که شخصی برای ثبت شرکت اطلاعات کافی ندارد می تواند به موسسات حقوقی مراجعه نماید و از متخصصان این کار مشاوره تخصصی بگیرد یکی از این موسسات که در کرج و سایر شهرها فعالیت دارد موسسه حقوقی همای راستین میهن می باشد در این موسسه کلیه امور اداری ثبتی توسط بهترین کارشناسان حوزه ثبتی اداری انجام می شود و در کمترین زمان ممکن شرکت شما به ثبت می رسد.