vاهکارهای مناسب برای ایجاد روند کاهش وزن در موارد مقاوم به درمان

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
گروه بندی مواد غذایی :
این گروه بندی بر مبنای مصرف و یا عدم مصرف همزمان مواد غذایی در جهت بهبود هضم و جذب و چربی سوزی بهتر و جلوگیری از سوء هاضمه وجلوگیری از ایجاد نفخ و گاز ودر نهایت کمک به درمان چاقی و همچنین حفظ وزن بعد از کاهش آن میباشد براین مبنا مواد غذایی به چهار دسته تقسیم بندی میشوند
گروه یک : پروتئینها
شامل انواع گوشتها , پنیر تخم مرغ لینیات و مغزهای گیاهی که برای هضمشان شیره های اسیدی تولید میشود و به
آرامی هضم میشوند
گروه دو: کربوهیدراتها
شامل انواع غلات (نان پاستا حبوبات آرد و بیسکوییت) و سبزیهای نشاسته ای( سیب زمینی ذرت و...)که برای هضمشان شیره های قلیایی تولید شده و به سرعت هضم میشوند
گروه سه: کاهو وسبزیهای غیر نشاسته ای:
شامل ریشه ها دانه ها علفها ادویه و روغنهای دانه ای
تبصره : کره خامه سرشیر روغن زیتون جزو گروه سوم محسوب میگردند
گروه چهار :میوه ها
در بین همه گروهها سریعترین هضم غذا را دارند و آنزیمهای آنان اساسا با آنزیمهای گروههای قبلی فرق میکند
روش مصرف هر یک از گروههای غذایی
- گروههای یک و دو را در یک وعده غذایی میل نکنید زیرا آنزیمهای عمل کننده در هضم هر یک با هم ترکیب شده و همدیگر را خنثی میکنند درنتیجه مجموعه غذای دریافتی در یک وعده به خوبی جذب نمیشوند
- گروه سه (سبزیجات) را میتوانید با گروه یک و دو میل نمایید