[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]


همانگونه که در مقالات پیشین سایت ساز پرتال توضیح داده بودیم، دسترسی آسان و مناسب کاربران در فروشگاه های اینترنتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله از طراحی سایت پرتال، قصد داریم درباره ساده سازی دسترسی کاربران به وب سایت فروشگاهی و و افزایش قابلیت آن صحبت کنیم.

مگا منو یا Mega Menu
اگر تعداد محصولات و طبقه بندی زیادی در فروشگاه خود دارید، باید از مگا منوها برای کاربری آسان تر منوها استفاده کنید. سعی کنید شاخه های مهم و اصلی را در بالا قرار دهید تا کاربر با تکان دادن موس، بتواند به دیگر زیر مجموعه ها دسترسی پیدا کند. با استفاده از تصاویر در مگامنوها میتوانید گروه بندی محصولات را بهتر به کاربران خود نمایش دهید.

نمایش مسیرهای سایت به کاربران
شما با نمایش لینکهای مسیر سایت می توانید با کاربران دسترسی بهتری جهت بازگشت به مرحله قبل و یا میانبر زدن به یک مجموعه اصلی را بدهید.

نمایش محصولات سایت از زوایای مختلف
شکی نیست که از آنجا که کاربران دسترسی فیزیکی به محصول شما ندارند، می بایست از تصاویر متعدد با زوایای گوناگون استفاده نمود. تا کاربران بتوانند از تمامی جوانب محصول مورد نظر خود را بررسی نمایند.

دسترس بودن نوار جستجو
به وب سایت ebay نگاهی بیندازید که چطور با استفاده از یک فیلد جستجوی بزرگ و در دسترس، به کاربران خود دسترسی سریعتر و راحت تری را جهت پیداکردن محصولات مورد نیاز می دهد. کاربران با استفاده از ابزار جستجو و فیلترینگ، می توانند خیلی سریع بدون طی مراحل طبقه بندی مجموعه ها و غیره، به محصول و یا گروه مورد نظر خود دسترسی پیدا نمایند.

قابلیت نمایش محصولات مرتبط در سایت
شما با نمایش محصولات مرتبط با محصول جستجو شده کاربر، می توانید پیشنهادات گوناگونی به او ارائه دهید. مثلا ممکن است محصول جستجو شده کاربر قیمت بالای برای او داشته باشد، لذا با نمایش محصولات مرتبط می توانید به او دسترسی بیشتری از محصولات مورد نظر او بدهید.

امکان حفظ محصولات در سبد خرید
گاهی مواقع خریداران با حوصله بیشتری به خرید از فروشگاه شما می پردازند و با اضافه کردن محصولی به سبد خرید، ممکن است به دلایل مختلف وب سایت را ترک نموده و دوباره به آن بازگردند. لذا حفظ محصولات انتخابی قبلی آنها در سبد خرید با شناسایی کامپیوتر و یا اکانت آنها،می تواند دسترسی سریعتری را به آنها جهت ادامه روند خرید بدهد.

مراحل خرید باید کوتاه باشد
به عنوان یک طراح سایت تا جای ممکن مراحل خرید را در وب سایت خود کوتاه نموده تا از سردرگمی کاربر جلوگیری نمایید. با استفاده از تکنیکهای ای جکس و جی کوئری می توانید مراحل پرداخت تک صفحه ای با دسترسی کامل به تمامی جزئیات را داشته باشید.

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،