[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
گوگل برای اینکه صفحات و سایت های خوب را از سایر سایت ها متمایز کند فاکتور های گوناگونی دارد که یکی از این فاکتورها پیج رنک می باشد. یکی از عوامل مهم در پیج رنک نیز لینک می باشند و هر سایتی که به شما لینک دهند به مثابه دادن یک امتیاز به سایت شما در[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] است ولی در کنار لینک ها موارد دیگری نیز وجود دارد که در تعیین ارزش صفحات اثر گذار هستند. لازم به ذکر است در[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] عوامل زیادی وجود دارد که برخلاف تصور ما اهمیتی از نظر گوگل ندارند ولی موردی که یقیناً از فاکتورهای تعیین ارزش محسوب می شود پیج رنک است.
عملکرد پیج رنک در طراحی سایت


هر چند پیج رنک بر اساس لینک های ورودی است ولی مهم نیست چه تعدادی لینک بگیرید بلکه این اهمیت دارد که کیفیت و ارتباط این لینک ها چگونه باشد، زیرا همه ی لینک ها کیفیت یکسانی ندارند. در [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] باید توجه داشته باشید که لینک های معتبری کسب کنید. در صورتی که شما صفحه ای دارید که پیج رنک آن ۸ می باشد و صرفاً یک لینک خارجی و آن هم به صورت Followw در صفحه وجود دارد، به سایت اشاره شده مقدار زیادی Authority منتقل خواهد شد. این در حالی است که اگر در همان صفحه 124 لینک خارجی دارید، مقدار اعتباری که به سایت ها انتقال خواهد یافت آنقدر کم است که قابل صرف نظر کردن هم می تواند باشد.
تفاوت پیج رنک با سایر رنکینگ های موجود در طراحی سایت


همان طور که مدیر بخش مقابله با اسپم موتور جستجوی گوگل اشاره کرده است، لینک های ضعیف وارد شده به سایت بر پیج رنک تأثیر منفی ندارند. در یکی از مقالات [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] دیدیم که Ranking popularityy براساس عمر دامنه و سایت و نیز ارتباط موضوعی بک لینک ها و طول عمر بک لینک ها است در صورتی که پیج رنک اینگونه نمی باشد. محتوای شما در هنگام حساب کردن پیج رنک به صورت مستقیم تأثیر ندارد و نیز پیج رنک را اصولاً به صفحات به صورت مجزا می دهند و نه به کل سایت شما. تمامی لینک های ورودی به سایت شما آنگونه که اشاره کردیم تأثیر دارند بر پیج رنک شما به جز لینک های ورودی از سایت های اسپم. پیج رنک عددی بین صفر تا ده است که همواره متغیر می باشد و رسیدن به هر پیج رنکی سخت است و دشوار و باید در مقوله [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] زمان زیادی را به آن اختصاص دهید. همچنین پیج رنک یک فاکتور نسبتاً ثابت می باشد اما هر چندماه یک بار این اعداد به روز رسانی می شوند.