من تمام موکاپ هایی که دیدم دان کردم تقریبا شدن 3 گیگ هنوز میخوام لینک بفرستید