توجه: پیشنهاد میکنم این اس ام اس هارو به کسانی بدهید که جنبه داشته باشن و به کسانی بدهید که شکست خوردید ازشون


یک مترسک خریده ام !
عطر همیشگی ات را به تنش زده ام ! درست مثل توست ، فقط اینکه روزی هزار بار از رفتنش مرا نمی ترساند …
.
.
.
.
آدم فهمیده ای بود !
خوب می دانست کجاها خودش را به نفهمی بزند …
.
.
.
.
می بینی چقدر ساده است ؟ دیگر نمی شناسمت اما دوستت دارم …

.
.
.
.
ادم با گذشتی بود ! از من هم گذشت …
.
.
.
.
یکی باش برای یک نفر ، نه خاطره ای مبهم در ذهن صدها نفر …
.
.
.
.
دیگر نمیگویم گشتم نبود ، نگرد نیست !
بگذار صادقانه بگویم …
گشتیم ! اتفاقا بود ! فقط مال ما نبود !
شما بگردید ! لابد مال شماست !
.
.
.
.
چقدر تلخ شده ای ، این روزها قندهایت را در دل چه کسی آب میکنی ؟
.
.
.
.
به حساب خیالبافی ام مگذار ، اما ستاره ای دارم در تاریکترین شبها
فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کرد به چراغهای کوچک یک هواپیما !
.
.
.
.
همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست !
.
.
.
.
عجیب است دریا ، همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ، مثل تو !
.
.
.
.
آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ، ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !!
تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …
.
.
.
.
سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صرف کردم عمرم بود …
.
.
.
.
تو که رفتی دلم برایت تنگ شد
حال که آمده ای در دلم جا نمیشوی …
.
.
.
.
تویی که مرا در حال سقوط می بینی ، آیا تا به حال اندیشیده ای که شاید تو وارونه ایستاده ای ؟
.
.
.
.
عجیب است هیچوقت نگذارید در زندگی ، کسی که شما فقط ” یکی از انتخابهایش ” هستید ، برایتان تبدیل به ” اولویت ” شود !