متاسفانه امروز مشکلی برای سرور دانلود گرافیران ایجاد شده که در صدد برطرف کردنش هستیم، انشالله سعی می کنیم حتما تا فردا صبح و اگر هم شد زودتر ، ارتباط با سروربرقرار بشه و لینک های مستقیم مثل همیشه فعال بشن. بابت این مشکل عذرخواهی می کنیم، تو این زمان می تونین از لینک هاس غیر مستقیم استفاده کنین.
به زودی سرور برقرار خواهد شد...
ممنون از صبر شما