با سلام
دوست داران گرافیران، انجمن، مکانی برای نطرات، پیشنهادات ، انتقادات ، سوالات و درخواست های شما می باشد. لطف کنید اگر سوالی دارید تنها در انجمن مطرح کنین. تعداد ایمیل های شخصی زیاده و قادر به پاسخگویی نیستیم.
با تشکر