یک گروه انگلیسی با هدف تغییر رکورد سرعت اتومبیل ها در جهان در حال بررسی و تکمیل اتومبیلی با سرعت 1000 مایل بر ساعت است.یک گروه انگلیسی در حال طراحی اتومبیلی است که قادر به حرکت در حداکثر سرعت هزار مایل بر ساعت باشد. این در حالی است که رکورد جهان در این زمینه تا به حال 763 مایل بر ساعت و در سال 1997 به ثبت رسیده است.

این تیم مهندسی در حال حاضر مشغول انجام آزمایش بر روی این اتومبیل 12 میلیون پوندی که آن را "Bloodhound SSC" نامیده اند، در آشیانه هواپیمایی در بریستول هستند.


موتور Bloodhound SSC از تلفیقی از موتورهای جت و موتور تقویت کننده موشک تشکیل شده و هنگام روشن شدن موتور، شتاب دهنده ای با القای شتاب به موتور جت سرعت آن را تا 350 مایل بر ساعت افزایش داده و سپس موتور تقویت کننده موشک فعال خواهد شد.


در این مرحله موتور اتومبیل بیش از هزار کیلوگرم آب اکسیژنه را به تقویت کننده پمپ کرده و در این شرایط اتومبیل در عرض 20 ثانیه به سرعتی برابر هزار کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. به گفته گروه مهندسان، سرعت اتومبیل می تواند تا 1050 مایل بر ساعت نیز برسد به این معنی که در این سرعت Bloodhound SSC قادر به پیشی گرفتن از گلوله ای است که از اسلحه مگنوم 357 شلیک می شود.
در عین حال دانشمندان از ترمزهای بادی و دو چتر نجات به عنوان ترمزهای این اتومبیل استفاده کرده و با استفاده از آنها اتومبیل را متوقف می کنند.


این گروه زمان تکمیل Bloodhound SSC را سال آینده اعلام کرده و اظهار داشت که گروه در حال بررسی فضای مناسب برای انجام آزمایش بر روی این ابداع بزرگ در آفریقای جنوبی، استرالیا و آمریکا هستند.