قبرستان مجازی را ببینید!!
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
این سایت یک قبرستان مجازی است که در آن افراد فوت شده را
با یک سنگ قبر همانند یک قبرستان واقعی در خود جای داده است.

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]