در اولین با دیدار از گروه مرگ، دانمارکی ها با پیروزی مقابل هلند همه را غافلگیر کردند. نارنجی ها به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی پای به رقابت های گذاشتند اما این شکست صعود آنها از مرحله گروهی را نیز در هاله ای ابهام قرار داد.


دنیل اگر با رهبری مناسب خط دفاعی تیمش، نقش مهمی در پیروزی دانمارک داشتکرون دلی با یک حرکت انفرادی زیبا، تک گل بازی را رقم زد

به نظر می رسد روبن چهارمین ناکامی این فصل را در یورو تجربه خواهد کرد

کاپیتان توپچی ها یک نمایش ناامید کننده دیگر در ترکیب نارنجی ها داشت؛ احتمالا او در دیدار بعدی جایگاهش در ترکیب اصلی را از دست خواهد داد
فن بومل هم مانند سایر بازیکنان هلند در عبور از مدافعان دانمارک توفیقی نداشت