رنگ مشکیه این گوشی بشدت در بازار کمیاب شده و به حدود قیمت 310 هزار تومان رسیده ولی رنگ سفید و ابی در بازار به وفور یافت میشود