درود به همگی
به یه ادیتور عکس حرفه ای نیاز دارم که یه نمونه ادیت بش بدم و همونطور ادیت بزنه
مبلغشم توافقی کنار میایم
ادیت انچنان خاصیم نیست فکر نکنم بیشتر از 10 دقیقه وقت بگیره
هر کی مایل بود به این ایدی تو تلگرام پی ام بده

VayKinG@