در کشورهای مختلف [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] در بخش های صنعتی ، بسته بندی و مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرد . عمده وظیفه [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر می باشد . با توجه به شرایط و نوع اجسام قابل جابجایی ، [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] می تواند به صورت افقی و یا شیب دار منتقل شود .از دیگر نام هایی که نوار نقاله با آن شناخته می شود کانوایر می باشد
انواع نوار نقاله
نوار نقاله را می توان در طول های مختلف و در ابعاد استاندارد 50-60-80-100-120 تهیه کرد. در حالت کلی [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ها در دو نوع نوار نقاله ثابت و نوار نقاله متحرک هستند


نوار نقاله زنجیری
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] با داشتن قطعات انعطاف پذیر، می تواند با توجه به نیاز و فضای مود استفاده به اشکال مختلف طراحی و ساخته شود.
اساس کارکرد آن زنجیر و پره هایی است که می تواند وسایل را به انتهای دستگاه منتقل کند.

نوار نقاله رولیکی
برای انتقال وسایل سنگین از نوارنقاله رولیکی یا کانوایر رولیکی استفاده می شود. این دستگاه از رولیک های تو خالی تشکیل شده است که تعداد [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ها به طول نوار نقاله بستگی دارد. محصولات بر روی [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ها قرار داده می شوند و با حرکت رول ها جابجایی صورت می گیرد.

نوار نقاله دستچین
از [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] دستچین در مواقعی استفاده می شود که محصول ضمن حرکت، فرآیند دیگری مانند حک تاریخ، جدا سازی و پاک سازی و یا اضافه شدن محصولی دیگر به محصول فعلی صورت گیرد. این کانوایر مانند سینی متحرکی است که کاربر کالا را بازبینی، و پردازش مد نظر را اعمال می کند.

نوار نقاله بارگیری
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] در دو نوع ثابت و متحرک به کمک چرخ ساخته می شود و با توجه به شرایط محل، نحوه بارگیری و زاویه بار زدن مراحل طراحی آن صورت می پذیرد. با اتصال کانوایر بارگیری به انتهای خط تولید ضمن بی نیازی از دستگاه لیفتراک، می توان هزینه های این بخش را کاهش محسوسی داد.
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ],[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ],[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ],[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ],[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ],[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ], [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]