چاپ و تکثیر سی دی به شیوه دیجیتال و تحویل یکروزه

در اين نوع و شیوه چاپ ديسك هاي استفاده شده [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] بوده كه مستقيمأ از كارخانه هاي معتبر تهيه و با دستگاه تمام اتوماتيك كپي تراكس چاپي 8 رنگ معادل 4800Dpi را فراهم مي نمايداين نوع چاپ به صورت Inkjet ميباشد.از مزيت هاي اين نوع چاپ و تکثیر CD درهر تيـرا**ژ امكان پذير وسرعت تحويل سفارش به روز است.


در این شیوه چاپی بخاطر ضد آب نبودن سی دی بعد از[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] با استفاده از ماده ای به نام UV یک لایه بروی سی دی پوشش داده می شودکه بعد از چاپ روی سی دی ضد آب گردد و در دراز مدت دچار مشکل نشده و رنگ آن تثبیت شود.

مزيات اين چاپ : درهر تیـراژی ممکن است و سرعت تحويل سفارش به روز است. در این نوع چـاپ میتوان از CD پرینتیبل کف سفید و [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ](سیلور) استفاده کرد که هرکدام به تفکیک ایرانی وخارجی هستند درواقع جنس خام مصرفی تعیین کنندۀ نهائی قیمت است.

در [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] ،CD های مصرفی ایرانی و خارجی Graid A میباشندسی دی های خارجی هم انواع مختلفی دارند که باتفاوت قیمت خیلی انــدکی در بازار به فروش میرسد مطمئنآ سی دی های خارجی ازنظر کیفیت رایت و چاپ در اولویت قرار داشتـه و در برخی موارد با [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] نیز رقابت می نماید.


پارسا سی دی /چاپ سی دی
منبع : parsacd.ir