تا به حال در مورد [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] درب چیزی شنیده اید و یا از آن استفاده کرده اید ؟ حتی اگر از قفل های کارتی هم استفاده نکرده باشید به احتمال زیاد کارت مترو دارید و شاید در طول روز چند بار از آن برای ورود و خروج به ایستگاه های مترو استفاده کرده اید، پس مشخصا نسبت به انواع قفل های دیجیتال دیگر ، قفل کارتی بیشتر برای شما ملموس است . شاید بارها هم در ذهن خودتان روزهایی را تصور کردید که درب خانه یا دفتر کار تان هم با کارت هایی مثل کارت مترو باز کنید و از شر کلیدهای دست و پاگیر و دردسرهای استفاده از آنها مثل جاماندن کلیدها پشت درب و صرف ساعت ها وقت و هزینه خلاص شوید.