باعرض سلام
هیچ کدام از پنل های مثل روتوش بیوتی و........ در فتوشاپم اجرا نمیشن
ویندوزم 10 و فتوشاپ 18 نسخه 64 بیتی
ریجسترهم انجام دادم