مجتمع مسکونی باغ ونک تهران که جزو پروژه های مفهومی و فکر شده است در منطقه ده ونک طراحی و ساخته شده است
که این پروژه به دلیل اینکه در یک منطقه که دارای تنوع طبقه بندی اجتماعیی متنوع می باشد بسیار مورد اهمیت است

زمین این مجتمع در ابتدا باغ خشک شده ایی بود که با حد مجاز 45 درصد مساحت در 5 طبقه مسکونی بنا شده است
ایده اصلی ان بر پایه بازافرینی قالب خانه و باغ است که به دلیل داشتن درختان قدیمی و خشک تیم طراحی تصمیم گرفته اند
که انها را حفظ کنند و خانه ها را دور این درختان بسازند و یک حیاط مرکزی به وجود ایداین خانه از هم جدا هستند ولی هرکدام از واحد ها دارای 3 یا 4 وجه برای نورگیری و تهویه دارند برای سطح حیاط ها از مصالح فلزی شبکه ایی استفاده کرده اند
که داخل ان سنگریزه دارد تا از نظر ظوابط شهرداری جزو تراکم محسوب نشوند.
بخشی از درختان خشک زمین پس از فرآوری با مواد نگهدارنده به مجتمع بازگردانده
و از آنها در حیاط میانی و حتی در داخل خانه ها استفاده شد. و با جابه جایی خانه ها در طبقات، علاوه بر ایجاد حفره هایی در بنا که به تهویه طبیعی فضاها کمک می کند.
با استفاده از همین ضابطه فضاهای سبز، فضاهای مشاع متنوعی در هر طبقه از ساختمان طراحی کردیم.
طراحی نمای مسکونی این ساختمان در هر هشت وجه (چهار وجه داخلی و چهار وجه خارجی) جلوه بیرونی فضاهای داخلی، باغچه ها و حیاطهاست و نه صرفا پوششی منفک از فضاهای داخلی