معمولا هر صندلی دارای یک پایه به نام (پنج پر) می باشد. که به هرکدام از پره ها یک چرخ نصب می گردد.

پنج پر ها با ظاهر، جنش و اشکل متفاوت زیادی تولید می شوند که هرکدام ظاهر متفاوتی با دیگری دارد، اما همه پنج پر ها یک وظیفه را بر عهده دارند.

ما با توجه به خواست مشتری می توانیم با [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] هر نوع پنج پری را بر روی صندلی اداری نصب و به مشتری عرضه کنیم.