سلام. کسی میدونه برای وارد کردن فرمول بدون تغییرات از word به ایندیزاین چه کار باید کرد؟؟