ابتدا تصمیم داریم به صورت کلی توضیحاتی در مورد [تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ] بیان کرده تا با کلیت مسائل مربوط به آن آشنا شده و بعد جزئیات بیشتری را مطرح کنیم. البته بد نیست بعد از خواندن توضیحات با کارشناسان موسسه تماس گرفته تا اگر مشکلی وجود دارد در مورد آن با آن ها مشورت کنیم و بعد کارهای ثبت اختراع را انجام دهیم.در دنیای مدرن امروز به خاطر آشنایی با ایده ها، فکرها، نظریه ها و پیشرفت سریع علم، بسیار اتفاق می افتد که ناخوداگاه ایده ی یک اختراع به ذهنمان برسد و البته اگر پیگیرش نشویم مثل هزاران مسئله ی دیگر فراموشش کنیم. ولی بد نیست بدانیم که می توانیم با گذاشتن مقداری وقت، ایده خود را به صورت یک اختراع در آورده و به دنبال ثبت آن برویم. کافیست اختراع خود را به وسیله اظهار نامه به همراه مدارک مورد نیاز تحویل دفتر ثبت اختراع دهیم. بعد از تایید کارشناس، پرداخت هزینه های ثبت و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور، گواهی ثبت اختراع به ناممان صادر می شود.