سلام دوستان

دوستان ميشه يك تعرفه قيميت براي ايسناگرام بدهيد
ميدونم بستگي به كار و سابقه كارشون داره
ابعاد ٧٥٠ در٧٥٠ پكسل هست كه ميشه ٦٣مليمتر در٦٣
شروع قيمت از xx تا xx
اگر كسي در دايريك ايسنا گرام از شما تعرفه قيميت بخواهد چه قيمتي ميدهيد ؟
اگر سابقه كار داريد و تازه پيجتو باز كردين و تعداد فالو ها كمتر از ١٠٠٠ تا باشد چه قيمتي ميدهيد ؟
ميشه كمك كنيد چون دوستم پيج زده دنبال تعرفه قيميت هست
ايا بستگي به تعداد فالولر دارد ؟ يا فقط نگاه ميكنند به نمونه كارهاتون در پيجتون هست و يا هر دو موارد
اگر شما هم پيج دارين در ايسنا ميشه اسم و يا ادرس پيجتو را بدهيد
اگر ليست تعرفه قيمت دارين در همين صفحه به اشتراك قرار دهيد

منتظر هستيم
سامار