نحوه پشتیبانی سایت
پس از آنکه موضوع طراحی سایت به پایان رسید، بحث پشتیبانی سایت آغاز میشود. هرکدام از وب سایتها دارای اهداف متفاوتی هستند و با توجه به آن هدف بروزرسانی آنها نیز متفاوت خواهد بود.
گاهی اوقات سایتی نیاز به بروزرسانی ساعتی و گاهی نیاز به بروزرسانی هفتگی و بعضاً بروزرسانی سالیانه دارد.
پشتیبانی سایت
پشتیبانی سایت به معنای انجام کلیه کارهای مورد نیاز برای حصول اطمینان درباره اینکه سایت قابل اجرا باشد و با برنامه ریزی پیش رود، است.
یکی از مهمترین مواردی که میتوان درباره پشتیبانی سایت گفت آن است که تولید محتوا در آن نقش بسزایی دارد.یک نکته مهم در رابطه با پشتیبانی از سایت وجود دارد و آن تولید محتوا براساس سئو است.
پس از آن که طراحی سایت صورت گرفت، پشتیبان سایت باید درستی عملکرد سایت را تضمین کنند.

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
وظایف پشتیبان سایت
از جمله وظایف پشتیبان سایت رفع مشکلات و خطاهای به وجود آمده در سایت ،مدیریت محتوا، نگهداری محتوا، آموزش درباره مدیریت سایت، ارتباط با شرکت طراح سایتی که پشتیبان گیری از آن را برعهده دارید، جزء وظایف شاخص پشتیبان سایت است.
شرکت های طراحی سایت معمولا برای پشتیبانی از سایت هرینه بالایی را صرف میکنند مخصوصا در مواقعی که بخواهند شخصی را به آن شرکت بفرستند. با توجه به رشد روشهای ارتباطی دیگر پشتیبانی از سایت در محل انجام نمیشود.
خدمات پشتیبانی سایت
سرویسهای پشتیبانی سایت میتواند به شرح زیر باشد:
پشتیبانی فنی و محتوایی
پشتیبانی از سئو سایت
گسترش دسترسی و امتیازات سایت

[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]
[تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ][تنها کاربران عضو شده می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]