اخذ گریدگرید چیست؟ چه شرکتهایی باید گرید اخذ نمایند؟حتما برای شما سوال پیش آمده که چگونه می توان در دنیای تجارت اعتبار بیشتری کسب نمود, بهترین پاسخ برای این سوال اخذ گرید می باشد البته اخذ گرید یکی از این مراحل می باشد به طوری که شرکتهایی که گرید بهتری دارند قطعا در حوزه مورد فعالیت خود اعتباربیشتری دارند و می توانند درمناقصات دولتی و خصوصی شرکت نمایند و فعالیت های عمرانی و پیمانکاری انجام دهند به طور کلی شرکتی که رتبه مناسبتری داشته باشد می تواند در مناقصات موفق شود و سازمان های دولتی به این نوع شرکتها بها بیشتری می دهند.بر طبق قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی معیار سنجش شرکتها رتبه بندی می باشد و شرکتهابراساس حوزه مورد فعالیت خود رتبه بندی می شوند از همین رو برای شرکتهایی که شرایط وامکانات بهتری بر طبق معیارهای گرید بندی دارند ,گرید بالاتری صادر می شود و شرکتهایی که تازه تاسیس می باشند تنها می توانند پایین ترین گرید را در حوزه مورد فعالیت خود اخذ کنند و به مرور زمان و براساس اعتبارات و فعالیتهای موثری که انجام می دهند گرید قابل ارتقا می باشد به طوری که در شرکتهای پیمانکاری پایینترین رتبه ,۵ و بهترین رتبه ۱ می باشد,شرکتهای پیمانکاری که گرید ۱ را دارند بهترین گزینه برای انجام پروژه های پیمانکاری می باشند.