چرا پلاگین سه بعدی فتوشاپ .Swift.3D.MAX نصب نمیشود؟و خطای میگیرد
اگر از فلش پلیر باشد که نصب دارم