درود بر دوستان گرافیرانی
من نمیتونم بعضی فرمت های ویدیویی رو تو افتر باز کنم، کسی یه کدکی چیزی سراغ داره!؟